Disclaimer & privacy statement

header_algemeen1

Copyright
De inhoud van deze site, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur is auteursrechterlijk beschermd. Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lieshout B.V.

Merken
Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven- eigendom van Lieshout B.V. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van van Lieshout B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door van Lieshout B.V. met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. van Lieshout B.V. kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins. van Lieshout B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan van Lieshout B.V. niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventueel geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames
Het framen van deze website is niet toegestaan.

Persoonlijke gegevens
Van Lieshout B.V. gebruikt de gegevens die u achterlaat op deze website alleen voor het leveren van producten, voor marktonderzoek en om u op de hoogte stellen van producten en diensten. Van Lieshout B.V. respecteert uw privacy en gaat te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk om met de door u verstrekte gegevens. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen of instanties.

Website ontworpen door BitBlue